banner-tintuc

SẢN PHẨM

VinFast Fadil

5 chỗ | Hộp số vô cấp

Từ 352,500,000 VNĐ

VinFast Lux A2.0

5 Chỗ | Hộp số ZF – 8 Cấp 

Từ 881,695,000 VNĐ

VinFast Lux SA2.0

7 Chỗ | Hộp số ZF – 8 Cấp 

Từ 1,160,965,000 VNĐ

VinFast President

7 Chỗ | Hộp số ZF – 8 Cấp 

Từ 3,800,000,000 VNĐ

VinFast VF E34

5 chỗ | Hộp số vô cấp 

Từ 690,000,000 VNĐ

VinFast VF 8

5 chỗ | Hộp số vô cấp 

Từ 1.057,100,000 VNĐ

VinFast VF 9

5 chỗ | Hộp số vô cấp 

Từ 1,443,200,000 VNĐ